Qadağan olunmuş məhsullar.

Əziz müştərilər, bəzi məhsullar varki, onların göndərilməsi qadağandır. Həmin əşya və malların siyahısını sizə təqdim edirik.

1. Pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;
2. Yivli odlu silah növləri, döyüş sursatı, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;
3. Canlı heyvanlar;
4. Tezalışan maddələr;
5. Zəhərli və toksikoloji maddələr;
6. Bioloji və infeksion maddələr;
7. Civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;
8. İnsanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;
9. Sikkələr, banknotlar və yol çekləri;
10. Müxtəlif növ batareyalar, akumlyatorlar və powerbank-lar.Telefonlar,tərkibində batareya olan avadanlıqlar;
11. Spirtli içkilərin bütün növləri və tütün məhsulları;
12. Narkotik və psixotrop maddələr, onlardan istifadə üçün ləvazimatlar;
13. Maşın yağları və maşın yağının olduğu bütün mallar;
14. Zinət əşyaları, qiymətli daşlar və materiallar.

Уважаемые покупатели, некоторые товары запрещены к отправке.  Представляем вам список этих предметов и товаров. 

1. Оборудование для выпуска денег и почтовых марок;
2. Виды огнестрельного оружия, боеприпасов, всех предметов военного назначения, взрывчатых веществ, военной техники;
3. Живые животные;
4. Взрывоопасные вещества;
5. Ядовитые и токсикологические вещества;
6. Биологические и инфекционные вещества;
7. Ртуть, химреактивы и кислоты;
8. Материалы, унижающие честь и достоинство человека, оскорбляющие национальные и религиозные чувства;
9. Монеты, банкноты и туристические ваучеры;
10. Различные типы батарей, аккумуляторов и повербанков. Телефоны, оборудование с батареями;
11. Все виды алкогольных напитков и табачных изделий;
12. Наркотические и психотропные вещества, приспособления для их употребления;
13. Машинные масла и все товары, содержащие машинное масло;
14. Ювелирные изделия, драгоценные камни и материалы.