Daşınması qadağan olan məhsullar

·Səs sistemləri , kalonkalar, plakçalar

·Gözyaşardıcı qazlar , yanğın tüpləri

· Yivli odlu silah növləri, döyüş sursatı (ov silahları üçün sursatlar istisna edilməklə), hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika

· Radioaktiv maddələr - Narkotik və psixotrop maddələr, onlardan istifadə üçün ləvazimat

· Əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar

· Cinsəl tərkibli takviye qidalar

· Narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar

· Canlı heyvanlar

· Bitki və toxumlar

· Hər cür silah növləri, döyüş sursatı, hərbi təyinatlı hər cür əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika

· Xüsusi məxfi rabitə vasitələri, onların şifrləri və istismarı haqqında ədəbiyyat

· Müdafiə və Daxili İşlər nazirliklərinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin operativ istintaq fəaliyyəti üzrə informasiya sistemləri, sənədləri və arxivləri

· Dövlət əhəmiyyətli sənədlər, ixtiralar, layihələr

· Xammal şəklində olan qiymətli metallar və qiymətli daşlar

Qeyd: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə fiziki şəxslər üçün rüsumsuz limit otuz təqvim günü ərzində 300 ABŞ dolları təşkil edir (kommersiya məqsədi olmadan).

·  Qida məhsulları, xüsusi saxlanma tələb edən və tez xarab olan mallar;

·  Spirt tərkibli məhsullar, siqaret, siqar, tütün məhsulları, elektron siqaret və elektron siqaret üçün mayelər;

·  Heyvanlar, heyvan dəriləri, flora və fauna, toxumlar;

·  Əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

·  Akkumulyatorlar, batareyalar, amortizatorlar, maşın yağları və maşın yağının olduğu bütün mallar;

**Avtomobil akkumulatorlarının tərkibində kislota olmadığı təqdirdə daşınılmasında problem yoxdur.

·  Narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı tərkibli məhsullar və maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

·  Zərgərlik əşyaları, qiymətli qaşlar və metallar;

·  Pul (Banknotlar, kredit kartları, debit və ya hədiyyə kartları) və səyahət çekləri;

·  Bütün növ silahlar, odlu silah hissələri (tüfəng çəngəlləri, tetik mexanizmləri, vintlər / boltlar və s. daxil olmaqla), döyüş sursatı, hərbi təyinatlı hər cür əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika, ov tüfəngi üçün patronunun yenidən doldurulması aparatı;

**Mətbəx bıçaqlarının daşınılmasında hər hansı problem yoxdur.

**Digər ov və döyüş bıçaqlarının daşınılması yalnız lisenziya /icazə əsasında həyata keçirilə bilər. Yəni, tərəfimizdən daşınılmasında problem yoxdur, lakin Dövlət Gömrük Xidməti tərəfindən saxlanılacaq.

·  Gizli kameralar, xüsusi məxfi və müxtəlif tezliklərlə işləyən rabitə vasitələri və digər casus avadanlıqları;

·  Təhlükəli mallar, aerozollar(quru şampun,  və s.), tezalışan tərkibli mallar, quru buz, bioloji maddələr, təzyiq altında olan mallar və Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının ("IATA") qaydalarına uyğun olaraq Hava Nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınılması mümkün olmayan mallar.

·  Qida məhsulları, xüsusi saxlanma tələb edən və tez xarab olan mallar;

·  Spirt tərkibli məhsullar, siqaret, siqar, tütün məhsulları, elektron siqaret və elektron siqaret üçün mayelər;

·  Heyvanlar, heyvan dəriləri, flora və fauna, toxumlar;

·  Əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

·  Akkumulyatorlar, batareyalar, amortizatorlar, maşın yağları və maşın yağının olduğu bütün mallar;

**Avtomobil akkumulatorlarının tərkibində kislota olmadığı təqdirdə daşınılmasında problem yoxdur**

·  Narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı tərkibli məhsullar və maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

·  Zərgərlik əşyaları, qiymətli qaşlar və metallar;

·  Pul (Banknotlar, kredit kartları, debit və ya hədiyyə kartları) və səyahət çekləri;

·  Bütün növ silahlar, odlu silah hissələri (tüfəng çəngəlləri, tetik mexanizmləri, vintlər / boltlar və s. daxil olmaqla), döyüş sursatı, hərbi təyinatlı hər cür əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika, ov tüfəngi üçün patronunun yenidən doldurulması aparatı;

**Mətbəx bıçaqlarının daşınılmasında hər hansı problem yoxdur**

**Digər ov və döyüş bıçaqlarının daşınılması yalnız lisenziya /icazə əsasında həyata keçirilə bilər. Yəni, tərəfimizdən daşınılmasında problem yoxdur, lakin Dövlət Gömrük Xidməti tərəfindən saxlanılacaq**

·  Gizli kameralar, xüsusi məxfi və müxtəlif tezliklərlə işləyən rabitə vasitələri və digər casus avadanlıqları;

·  Təhlükəli mallar, aerozollar(quru şampun, sprey, parfumeriya və s.), tezalışan tərkibli mallar, quru buz, bioloji maddələr, təzyiq altında olan mallar və Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının ("IATA") qaydalarına uyğun olaraq Hava Nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınılması mümkün olmayan mallar.
Qeyd: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə fiziki şəxslər üçün rüsumsuz limit otuz təqvim günü ərzində 300 ABŞ dolları təşkil edir (kommersiya məqsədi olmadan).

·  Qida məhsulları, xüsusi saxlanma tələb edən və tez xarab olan mallar;

·  Spirt tərkibli məhsullar, siqaret, siqar, tütün məhsulları, elektron siqaret və elektron siqaret üçün mayelər;

·  Heyvanlar, heyvan dəriləri, flora və fauna, toxumlar;

·  Əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

·  Akkumulatorlar, batareyalar, amortizatorlar, maşın yağları və maşın yağının olduğu bütün mallar;

·  Narkotik, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı tərkibli məhsullar və maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

·  Zərgərlik əşyaları, qiymətli qaşlar və metallar;

·  Pul (Banknotlar, kredit kartları, debit və ya hədiyyə kartları) və səyahət çekləri;

·  Bütün növ silahlar, odlu silah hissələri (tüfəng çəngəlləri, tetik mexanizmləri, vintlər / boltlar və s. daxil olmaqla), döyüş sursatı, hərbi təyinatlı hər cür əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika, ov tüfəngi üçün patronunun yenidən doldurulması aparatı;

**Mətbəx bıçaqlarının daşınılmasında hər hansı problem yoxdur**

·  Təhlükəli mallar, aerozollar(quru şampun, sprey, parfumeriya və s.)

·  Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının ("IATA") qaydalarına uyğun olaraq Hava Nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınılması mümkün olmayan mallar;

·  Batareya, ups və powerbanklar.

·   Ayrıca batareyaların, upslərin, powerbankların və digər növ batareyaların daşınılması həyata keçirilmir.

** Batareya tərkibli məhsulların daşınılmasında hər hansı problem yoxdur**

Qeyd: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə görə fiziki şəxslər üçün rüsumsuz limit otuz təqvim günü ərzində 300 ABŞ dolları təşkil edir (kommersiya məqsədi olmadan).