Tariflər

Adi məhsul

 • ₼1.62 ($0.95) 0.00 kq - 0.10 kq
 • ₼3.32 ($1.95) 0.10 kq - 0.25 kq
 • ₼5.02 ($2.95) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼5.70 ($3.35) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼6.21 ($3.65) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼6.21 ($3.65) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Maye məhsul

 • ₼1.62 ($0.95) 0.00 kq - 0.10 kq
 • ₼3.32 ($1.95) 0.10 kq - 0.25 kq
 • ₼5.02 ($2.95) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼5.70 ($3.35) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼6.21 ($3.65) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼6.21 ($3.65) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

0.000 kq-dan 0.100 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

0.95 $

Maye məhsul(Bakı)

0.95 $

0.101 kq-dan 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

1.95 $

Maye məhsul(Bakı)

1.95 $

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

2.95 $

Maye məhsul(Bakı)

2.95 $

0.501 kq-dan 0.750 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

3.35 $

Maye məhsul(Bakı)

3.35 $

0.751 kq-dan 1.000 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

3.65 $

Maye məhsul(Bakı)

3.65 $

1.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

3.65 $

Maye məhsul(Bakı)

3.65 $

0.000 kq-dan 0.100 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

0.95 $

Maye məhsul(Bakı)

0.95 $

0.101 kq-dan 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

1.95 $

Maye məhsul(Bakı)

1.95 $

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

2.95 $

Maye məhsul(Bakı)

2.95 $

0.501 kq-dan 0.750 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

3.35 $

Maye məhsul(Bakı)

3.35 $

0.751 kq-dan 1.000 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

3.65 $

Maye məhsul(Bakı)

3.65 $

1.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

3.65 $

Maye məhsul(Bakı)

3.65 $

Adi məhsul

 • ₼3.21 ($1.89) 0.00 kq - 0.10 kq
 • ₼6.61 ($3.89) 0.10 kq - 0.25 kq
 • ₼10.01 ($5.89) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼11.71 ($6.89) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼13.41 ($7.89) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼13.41 ($7.89) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Maye məhsul

 • ₼3.21 ($1.89) 0.00 kq - 0.10 kq
 • ₼6.61 ($3.89) 0.10 kq - 0.25 kq
 • ₼10.01 ($5.89) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼11.71 ($6.89) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼13.41 ($7.89) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼13.41 ($7.89) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

0.000 kq-dan 0.100 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

1.89 $

Maye məhsul(Bakı)

1.89 $

0.101 kq-dan 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

3.89 $

Maye məhsul(Bakı)

3.89 $

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

5.89 $

Maye məhsul(Bakı)

5.89 $

0.501 kq-dan 0.750 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

6.89 $

Maye məhsul(Bakı)

6.89 $

0.751 kq-dan 1.000 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

7.89 $

Maye məhsul(Bakı)

7.89 $

1.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

7.89 $

Maye məhsul(Bakı)

7.89 $

Adi məhsul

 • ₼8.08 ($4.75) 0.00 kq - 0.25 kq
 • ₼11.82 ($6.95) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼13.69 ($8.05) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼15.56 ($9.15) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼15.56 ($9.15) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Maye məhsul

 • ₼8.08 ($4.75) 0.00 kq - 0.25 kq
 • ₼11.82 ($6.95) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼13.69 ($8.05) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼15.56 ($9.15) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼15.56 ($9.15) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

0.000 kq-dan 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

4.75 $

Maye məhsul(Bakı)

4.75 $

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

6.95 $

Maye məhsul(Bakı)

6.95 $

0.501 kq-dan 0.750 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

8.05 $

Maye məhsul(Bakı)

8.05 $

0.751 kq-dan 1.000 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

9.15 $

Maye məhsul(Bakı)

9.15 $

1.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

9.15 $

Maye məhsul(Bakı)

9.15 $

0.000 kq-dan 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

4.75 $

Maye məhsul(Bakı)

4.75 $

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

6.95 $

Maye məhsul(Bakı)

6.95 $

0.501 kq-dan 0.750 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

8.05 $

Maye məhsul(Bakı)

8.05 $

0.751 kq-dan 1.000 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

9.15 $

Maye məhsul(Bakı)

9.15 $

1.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

9.15 $

Maye məhsul(Bakı)

9.15 $

Adi məhsul

 • ₼5.93 ($3.49) 0.00 kq - 0.25 kq
 • ₼9.38 ($5.52) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼14.77 ($8.69) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼16.49 ($9.70) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼16.49 ($9.70) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)
 • ₼16.07 ($9.45) 10.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Maye məhsul

 • ₼5.93 ($3.49) 0.00 kq - 0.25 kq
 • ₼9.38 ($5.52) 0.25 kq - 0.50 kq
 • ₼14.77 ($8.69) 0.50 kq - 0.75 kq
 • ₼16.49 ($9.70) 0.75 kq - 1.00 kq
 • ₼16.49 ($9.70) 1.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)
 • ₼16.07 ($9.45) 10.00 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

0.000 kq-dan 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

3.49 $

Maye məhsul(Bakı)

3.49 $

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

5.52 $

Maye məhsul(Bakı)

5.52 $

0.501 kq-dan 0.750 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

8.69 $

Maye məhsul(Bakı)

8.69 $

0.751 kq-dan 1.000 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

9.70 $

Maye məhsul(Bakı)

9.70 $

1.001 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

9.70 $

Maye məhsul(Bakı)

9.70 $

10.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

9.45 $

Maye məhsul(Bakı)

9.45 $

0.000 kq-dan 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

3.49 $

Maye məhsul(Bakı)

3.49 $

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

5.52 $

Maye məhsul(Bakı)

5.52 $

0.501 kq-dan 0.750 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

8.69 $

Maye məhsul(Bakı)

8.69 $

0.750 kq-dan 1.000 kq-a qədər

Adi məhsul (Bakı)

9.70 $

Maye məhsul(Bakı)

9.70 $

1.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

9.70 $

Maye məhsul(Bakı)

9.70 $

10.000 kq-dan yuxarı (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul (Bakı)

9.45 $

Maye məhsul(Bakı)

9.45 $

TARİF KALKULYATORU

kq
sm
sm
sm

USD 0.00 ( AZN 0.00 )

DİQQƏT

Ətir, sprey , tərkibində yanıcı maddə olan mayelər və elektronik əşyalar həftədə 1 dəfə xüsusi reyslə göndərilir

- 0-dan 1 kiloqrama kimi çəkidən asılı olmayaraq qiymət dəyişmir.

- Azərpoçt göndərişlərində poçt rüsumu müştəriyə aiddir

- 1 kiloqramdan yuxarı olduqda çəki qiymətə vurulur.

- Standart tarif paketində çatdırılma 3 iş günü

- Çatdırılma günləri məhsulun Turkiyə anbarına daxil olub və Smart Customsda bəyan edilən gündən sayılır

Bağlamanın hər hansı bir tərəfinin ölçüsü (Türkiyə) 60 sm (Amerika) 80 sm və daha çox olarsa, bağlamanın həm həcm, həm də fiziki çəkisi hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.